Komentované Prohlídky Fresky Lorenza Lotta V Kapli Vily Suardi

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY FRESKY LORENZA LOTTA V KAPLI VILY SUARDI

Kdy:
Obraťte se prosím na turistickou informační kancelář, pokud chcete zhlédnout a obdivovat fresky Lorenza Lotta v kapli vily Suardi. V neděli od března do listopadu v 15.00h bez rezervace. V ostatních dnech (ráno a odpoledne) a pro skupiny od 4 do 25 osob jen po předchozí závazné rezervaci.

Cena :
Cena na osobu za prohlídku s průvodcem (cca 45 minut) € 8,00 na osobu; € 6,00 na osobu pro skupiny (více než 15 osob), pro seniory starší 65 let a děti od 6 do 14 let.

Poznámky:
V jedné skupině provázené průvodcem může být nejvýše 25 osob.

Turistická informační kancelář (IAT Valcavallina)
Via Suardi, 20 – Trescore Balneario (Bg) 24069
Telefon : 0039 035 944777  – Fax :0039  035 8364548  –  Mobilní 0039 335 7507917
E-mail:     info@prolocotrescore.it   nebo   iatvalcavallina@gmail.com
Úřad otevírací doba: pondělí až sobota od 09.00 do 13.00

Lorenzo Lotto
Villa Suardi kaple s freskami Lorenza Lotta

lorenzo-lotto

Kapli věnovanou svaté Barboře a svaté Brigitě nechali v zahradě své vily postavit koncem 15. století bratranci Giovanni Battista a Maffeo Suardi. Autorem fresek v interiéru kaple (s výjimkou apsidy, která je dílem neznámého mistra) je Lorenzo Lotto, který vnitřní výzdobu dokončil v roce 1524.
Malíř byl povolán do Trescore samotným Giovannim Battistou, který byl současně i jedním z těch, kdo inspirovali náměty intarzií v chóru kostela Panny Marie (Santa Maria Maggiore) v Bergamu, na kterých Lorenzo Lotto v té době pracoval. Jeho dílem je také výzdoba farní kaple kostela v Trescore, kde byly vyobrazeny výjevy ze života svatého Rocca. (Tato kaple byla v 18. století bohužel zničena.)
Stěna po levé straně kaple u Villy Suardi je vyzdobena freskami, jejichž ústřední postavou je svatá Barbora, ochránkyně před náhlou smrtí.
Život Svaté je zachycen ve vzájemně propojených scénách, jejichž hlavním motivem je odmítnutí sňatku, ke kterému ji nutil vlastní otec. Na freskách je zachycen Barbořin útěk, pronásledování, zajetí, mučení (na příkaz otce) a smrt. Atmosféra scén je dokreslena zobrazením architektury a výjevů z denního života lidí v 15. století, tj. z doby, kdy byly fresky vytvořeny.
Po stranách je vyobrazeno několik kacířů, žijících v době počátků křesťanství, proti nimž brojili slovem i písmem představitelé církve (obzvláště svatý Ambrož a svatý Jaromír). Je zde též vyobrazena Panna Marie, někteří svatí a především postava Ježíše Krista umístěná centrálně v horní části stěny. Nad Kristem, z jehož prstů vyrůstají výhonky vinné révy, stojí slova evangelia „Ego sum vitis, Vos palmites“ – „Já jsem vinná réva a vy její výhonky“.
Výhonky pokračují až na strop. Celá scéna představuje vinici, symbol lidu Božího ve Starém i Novém zákoně. Mezi listy a hrozny vinné révy jsou vyobrazeni andílci, jinde jsou opření o svitky Písma svatého či o liturgické texty svátosti eucharistie.
Nahoře na levé stěně byl dříve nápis, dnes již nečitelný, se jménem objednavatele fresek a jejich autora a datem vyřízení objednávky.
Fresky na pravé stěně jsou věnovány Svaté Brigitě irské, ochránkyně zemědělství. Episody z jejího života jsou vypsány v sonetu na stěně pod oknem.
Do scény církevního obřadu oblékání včlenil Lorenzo Lotto také vyobrazení rodiny druhého z objednavatelů fresek, Maffea Suardiho, vlevo muži, vpravo ženy.
Jsou zde zobrazeni starozákonní proroci a věštkyně (stejně tak jako na levé straně kaple). Nad vchodem můžeme vidět autoportrét Lorenza Lotta stylizovaný do podoby lovce.
Na stěně poblíž vchodu vidíme svatou Marie Magdalénu, přijímající požehnanou hostii, a svatou Kateřinu Alexandrijskou.

Celý cyklus fresek svými tématy a symbolikou prezentuje obrazem to, co slovem vyjadřovali soudobí kazatelé ve svých kázáních zaměřených proti-reformačně. V protestantském náboženství, kritizujícím primát papeže, kult Panny Marie i svatých a reálnou přítomnost eucharistie, viděli nebezpečí pro tradiční církev. Protestantskou víru šířili v této oblasti Němci, jejichž vojska opakovaně pronikala do údolí Vall Cavallina.
Kaple stojí v místě, kudy až do minulého století procházela cesta spojující Bergamo a okolní nížinu s přilehlými údolími na severu.
Současné uspořádání parku, vily a kaple pochází z minulého století, kdy hrabě Gianforte Suardi nechal vystavět spojovací chodbu mezi vilou a kaplí, zvonici a malou sakristii. Dostavba navazující na kamenné zdivo byla provedena z cihel.
Poblíž kaple se nacházejí dvě hrobky rodiny Suardi. V jedné z nich, která je dílem Comské školy, je pochován Lafranco di Baldino Suardi, místodržící v Janově (zemřel 1331).
Turistická kancelář města Trescore Balneario
Informace: 0039 035 944 777